Tapu Masrafları

Tapu masrafları raiç bedeli üzerinden çıkan rakamın % 4 oranındadır. Ayrıca 218 TL döner sermaye bedeli de tapu masraflarına ilave olarak yazılır.

hazır emlak sitesi