Tapu İçin Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi  Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi

Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık)

İcra Müdürlüğünün Satış Müzekkeresi (Cebri İcra Yolu ile Satılmış ise).

Mahkeme Müzekkeresi (Ortaklığın Giderilmesi Davası Yolu ile Satılmış ise).

Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.

İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.

hazır emlak sitesi