Satış Sözleşmesi

GAYRİMENKUL SATIMI ARACILIK SÖZLEŞMESİ

...../....../20..

 

1.     GAYRİMENKUL SAHİBİ / VEKİLİ

ADI SOYADI

:

 

ADRES

:

 

TELEFON

:

 

İŞ

:

 

EV

:

 

 

GSM

:

 

FAKS

:

 

 

 

2.     GAYRİMENKUL TALEBİ

ADRES

:

 

ÇEŞİT

:

EV APT. DAİRESİ BİNA 

BÜRO DÜKKAN DİĞER 

ÖZELLİKLER

:

ALAN (m2) :

ODA SAYISI :

KONUM :

ASANSÖR  OTOPARK Y. HAVUZU 


DİĞER BİLGİLER

:

 

 

 

SATIŞ BEDELİ :

ÖDEME ŞEKLİ :

VADELİ 

PEŞİN 

3.     SATIŞ

GÖSTERİM    :      HAFTAİÇİ                   TÜMÜ  

ZAMANI                HAFTASONU   

 

SAAT   :

 

 

 

4.  .    YETKİ

4.1ARACI, sözleşme süresince sözkonusu gayrimenkulün satışı amacıylaher türlü imkanı

kullanmak ve uygunbir müşterinin bulunması halinde satıcı ve alıcı arasında akdedilecek

sözleşmeyihazırlamakla yükümlüdür.

4.2 Sözleşme konusu gayrimenkulün satış amacıyla kullanılacak  her türlü pazarlama aracının

      (ilan, reklam vs.) masrafı ARACI’ yaaittir.

4.3 SATICI, gayrimenkulün müşterilere gösterilebilmesi için,sözleşmesüresince ARACI ile

belirlenen makulzamanlarda gayrimenkule giriş imkanı sağlamakla yükümlüdür.

4.4SATICI,sözleşme süresince kendisine gelen başvuruları ARACI’yabildirmek ve tüm işlemleri

      ARACI ile beraber yapmakla yükümlüdür.

4.5 SATICI sözleşme süresince satış fiyatını arttıramaz.

 

 

 

 

5.    HİZMET BEDELİ

Hizmetgerçekleştirildiğinde satıcı yukarda yazılı hizmet bedelinin % …………….+KDV’siniARACI’YA ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

6.KAPORA

Alım işlemlerin başlatılması amacıyla ALICI dan kaporatalep edilebilir. Sözkonusu kapora işlemler tamamlanıncaya kadar ARACI tarafındanmuhafaza edilir.

İşlemlerin başlatılmasından sonra SATICIvazgeçerse kapora ve yapılan diğer masraflar SATICI tarafından ALICI’ya derhalödenir.

 

7  .SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, GEÇERLİLİĞİ VE SONAERMESİ

7.1İşbu sözleşme ...../...../20.. tarihinde iki nüshaolarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.

7.2 Sözleşme, SATICI tarafından imzalanması tarihindenitibaren ..............süre ile

geçerlidir.

7.3Sözleşme süresinin bitiminden en az ................önceyazılı fesih bildiriminde

bulunulmadığı takdirde, sözleşme 1 aylık sürelerle veaynı şartlarla yenilenmiş sayılır.

7.4SATICI işbu sözleşme ilegösterilen gayrimenkulün/gayrimenkullerin dışında daha sonra emlak görme zabtıile görecekleri gayrimenkullerden herhangi birini alırsa veya kiralarsa da işbusözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

8.CEZAİŞARTLAR

8.01SATICI, sözleşmedeözellikleri belirtilen gayrimenkulün satımıı/kiralanması amacıyla

başka kişi veya kuruluşlarla yada kendi başına işlemde bulunursa,

8.02SATICI, ARACI tarafındanönerilen emlakı/emlakları 1.derece akrabaları, şahsı, eşi

kan veya sıhri hısımları,annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi – çalışanı bulunduğu

şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlarsatın aldığı/kiraladığı taktirde,7. maddede belirtilen

hizmet bedelini ve ayrıcahizmet bedeli kadar cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

9.UYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacakher türlü uyuşmazlığın giderilmesinde Didim mahkemeleri yetkilidir......../......./20…

 

10.   SON HÜKÜMLER

10.1 Gayrimenkulüzerindeki emlak vergisi ve sair borçlar satış öncesinde SATICI tarafından

ödenerek alıcıya teslim edilecektir.

10.2Gayrimenkulün tapuda devrine ilişkin yasal harçlar mükelleflerine ait olup,masraflar  

taraflarca eşit olarak karşılanır.

 

EMLAK KOMİSYONCUSU                               GAYRİMENKULALACAK/KİRALAYACAK

 

ADI SOYADI : ADISOYADI :

 

ADRES : ADRES :

 

TEL : TEL :

 

\\

İMZA : İMZA:

hazır emlak sitesi